Asukoha eelis

Asudes Vanalinna piiril Vabaduse väljaku ääres, on siit lühim tee kõikidesse linna suundadesse. Erinevalt city-miljööst, mis jääb kohe siia lähedale, on siin rahulik töömiljöö, mis ühildatud vanalinna eksklusiivsusega. Vaated – Vanalinnale, Harjumäele ja Vabaduse väljaku suunas on emotsionaalsed ja kaunid. Vahel ka päris põnevad kui Vanalinna päevade võib vahetult paraadist osa saada, sügisjooksu melu väljakul jälgida jpt.